Hľadáme nový domov pre 3 mačky

 Darujem do dobrých rúk 3 mačky aj jednotlivo.
Po operácii chrbtice som odkázaný na pomoc. Asi -ročné
mačky sú zdravé, vykastrované a sú čistotné. Ako dôchodca
som s nimi žil na chate v lesnom prostredí. Biela mačka sa
radšej zdržiava vo vnútri v ľudskej prítomnosti ostatne dve
sú radi aj v prírode. V zime po napadnutí snehu je chata veľmi
ťažko prístupná. Mam starosti čo s nimi potom bude.
 Pridám aj mačaciu toaletu pre každú mačku.

jan2 jan3

Hľadáme nový domov pre 3 mačky
Ella

Ella

— mačky

Jupi

Jupi

— mačky

Šidlo

Šidlo

— mačky