Menu Mobile

Naši sponzori

 


 

 

          Ďakujeme Petrovi za  

       profesionálne fotografie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Veterinárna ambulancia Sučany MVDr.Janka Blahušiaková

Ďakujeme za veterinárnu starostlivosť

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme Lucii Najšlovej

za učtovníctvo pre OZ Túlavé Šťastie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využívaním našich služieb zároveň prispievate útulkáčom z OZ Túlavé Šťastie.

Z každého Eura ktoré od vás utŕžime im venujeme 1 cent.

 

 

 

 

Ďakujeme za kozmetické úpravy  zanedbaných tulákov.