Vitajte na stránke Túlavé šťastie

Občianske združenie Túlavé Šťastie vzniklo 31.01.2014. Cieľom jeho fungovania je pomôcť nechceným, vyhodeným, strateným alebo opusteným zvieratám, ktoré potrebujú pomocnú ruku na to aby opäť našli svoj domov. Od r. 2014 sme hlavne vďaka Vám a Vaším finančným, vecným a dobrovoľným podporám dokázali pomôcť viac ako 200 zvieratám, zabezpečiť im kompletnú veterinárnu starostlivosť, dopriať im dočasný domov a nájsť nový domov za čo Všetkým patrí veľké ĎAKUJEME.
Fungovanie bez priestoru je veľmi náročné a hlavne obmedzené na počet prijatých zvierat, preto sme sa rozhodli že už tento rok (2017) máme v pláne zakúpiť pozemok na výstavbu útulku a následne začať s výstavbou. Všetky informácie o tom ako postupujeme nájdete na www.tulavestastie.sk, alebo https://www.facebook.com/tulavestastie/, rovnako tak tu nájdene všetky uhradené faktúry za predchádzajúce roky, všetky Vaše dobrovoľné finančné prostriedky ktoré boli sústreďované len na účtoch OZ a ktoré boli použité výhradne pre potreby OZ. Naša práca je samozrejme dobrovoľná a preto si nikto z členov OZ nenárokuje mzdu, nepreplácame si pohonné hmoty ani nehradíme telefónne účty a pod. aj preto sa za predchádzajúce roky dokázalo vyzbierať 70% finančných prostriedkov na kúpu pozemku, zvyšných 30% použijeme z osobných prostriedkov. Touto cestou by sme Vás chceli poprosiť o Vašu podporu aj v nasledujúcich rokoch, kedy financií bude treba oveľa viac ako doteraz. Samozrejme pomáhať môžete aj svojimi skúsenosťami a nápadmi ako a odkiaľ žiadať o rôzne dotácie a pod., alebo pomôcť už pri samotnej výstavbe útulku.